Tennisvereniging De Mepsche hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Gegevens lidmaatschap

De bij inschrijving van lidmaatschap verkregen persoonsgegevens zijn:

 • Naam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Telefoon
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Datum van inschrijving
 • Lidmaatschapsnummer KNLTB

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en zijn alleen door de ledenadministrateur, penningmeester en secretaris in te zien. Daarnaast zijn deze gegevens inclusief een profielfoto bekend bij de KNLTB.

Hoe we met je gegevens omgaan

Voor onderlinge contacten tussen leden zijn na toestemming van het betreffende lid een beperkt aantal persoonsgegevens beschikbaar, zijnde: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres. Deze gegevens zijn alleen op papier aan de leden verstrekt. Voor communicatie naar jeugdleden jonger dan 16 jaar worden de persoonsgegevens van de ouder(s) toegepast.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor de externe tennisleraar zijnde naam en telefoonnummer.

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen op de computer van de ledenadministrateur. Deze computer is alleen toegankelijk met wachtwoord en is voorzien van beveiligingssoftware. Regelmatig wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens.

Op de website van de vereniging zijn van de bestuursleden alleen naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld.

Inzage en klachten

Alle leden hebben het recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van de eigen persoonsgegevens, die ook door andere leden kunnen worden ingezien t.b.v. de onderlinge communicatie.

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen we je met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na 2 jaar vernietigd; behoudens de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor relevante zaken.

Als iemand een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekt, dan verzoeken we om die aan ons door te geven, zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.

Google Analytics en cookies

Wij gebruiken Google Analytics om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Wij gebruiken Analytics-cookies en hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Van uw ip-adres wordt het laatste octet gemaskeerd. Daarnaast hebben we de toestemming voor gegevens delen uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

Gebruikt u Google Chrome dan biedt Google de mogelijkheid een browser-extensie te installeren om het gebruik van cookies te blokkeren.

Niekerk, 2 maart 2018