Bestuur

Voorzitter en contactpersoon rolstoeltennis: Grietien Fortuin – 06-22416919
Penningmeester, tennis kids en ledenadministratie: Obbo Been – 06-82367577
Secretaris: Krijn de Vos
Onderhoudcommissie: Petra Erends

Sleutelhouders

Folkert van der Kooi, Smidshornerweg 45, Niekerk
Obbo Been, Zandumerweg 54, Oldekerk, 06-82367577

Tennislessen

Doeko Berghuis, 06-10753622

Technische Commissie / Jeugdcommissie

De Technische Commissie organiseert alle tennisevenementen. De competitieleider, die deel uitmaakt van deze commissie, regelt de competitie.

De Jeugdcommissie is onderdeel van de Technische Commissie. Je kunt de technische commissie bereiken via technischecomm@demepsche.nl

Contactpersoon van de commissie is Derk Jan Hogewerf.

Toernooicommissie

De Toernooicommissie heeft de leiding bij toernooien, waaronder het D-Toernooi. Je kunt de toernooicommissie bereiken via toernooicomm@demepsche.nl

Leden van de commissie zijn Obbo Been, Folkert van der Kooi en Derk Jan Hogewerf. Henriët Veen doet de PR.

Kantinecommissie

De Kantinecommissie regelt alles rondom de kantine, inclusief de kantinediensten die door de seniorleden worden vervuld. De Kantinecommissie bestaat uit Sijmen Brandsma. Daarnaast is er op dit moment een vacature.

Onderhoudscommissie

De Onderhoudscommissie verzorgt het onderhoud van het tenniscomplex, daarin op afroep bijgestaan door de leden. Je kunt de onderhoudscommissie bereiken via onderhoudscomm@demepsche.nl.

Facebook

Onze Facebookpagina wordt actief onderhouden door Eise Tonnis de Vries en Henriët Veen.

Webmaster

Webmaster is Henriët Veen. De webmaster is verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van deze website. Vragen of opmerkingen over de website? Stuur een mailtje naar webmaster@demepsche.nl