benodigdheden

Tennissen hoeft echt niet duur te zijn; de uitrusting bestaat eigenlijk alleen maar uit een tennisracket, ballen, makkelijk zittende kleding en een paar goede tennisschoenen.

Op de banen van de Mepsche mag je niet met schoenen met zwarte zolen, dit omdat deze zwarte strepen achter kunnen laten.

baanreglement

 1. Men dient zich op de baan van alles te onthouden dat voor andere leden het tennisgenoegen vergalt.
 2. In principe zijn de banen alleen toegankelijk voor leden.
 3. Schoeisel: zie “benodigdheden”.
 4. Met uitzondering van scheidsrechtersstoelen en spelersstoelen mogen geen meubels op de banen worden geplaatst.
 5. Verhuur accomodatie: het bestuur kan in de bestuursvergadering besluiten de banen te verhuren tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.
  Tijdens deze verhuur kan er door leden en introducées niet getennist worden.

introducé(e)s

 1. Een introducé is iemand die door een lid is uitgenodigd.
 2. Het is leden toegestaan introducé(e)s mee te nemen naar de banen om te tennissen. Het is echter niet de bedoeling dat een lid met een zekere regelmaat dezelfde introducé(e)s meeneemt.
 3. Een introducé mag maximaal vier(4) keer per jaar een dagdeel (morgen, middag of avond) gebruik maken van de banen tegen betaling van €4 per persoon per keer, af te rekenen bij de kantinebeheerder, sleutelhouder of penningmeester.
 4. Het lid dat de introducé(e)s meeneemt is verantwoordelijk voor de betaling. Tevens is het lid verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé(e)s en aansprakelijk voor schade veroorzaakt door introducé(e)s.
 5. Overigens gelden voor introducé(e)s dezelfde regels als voor leden.
 6. Staan er twee of meer mensen op de baan, die geen van allen lid zijn, dan mogen deze er (door ieder lid) direct afgestuurd worden.

recreatief tennissen

 • Als beide banen bezet zijn en er komen meer leden die willen spelen, dient als volgt te worden gehandeld:
  1. De nieuwkomers informeren welke spelers op dat moment het langst aan het tennissen zijn en delen hen mede dat zij graag willen spelen.
  2. Spelers mogen daarna nog maximaal 20 minuten doorspelen. Daarna moeten zij de banen vrijmaken voor de nieuwkomers.
  3. Spelers kunnen vervolgens aan de spelers op de andere baan melden dat zij graag willen spelen. In dat geval gelden weer de regels zoals vermeld onder punt 2.
  4. Er bestaat geen verplichting een enkelspel te onderbreken om dit om te zetten in een dubbelspel.
 • De bovenstaande regels gelden onverkort bij teamtrainingen(zonder begeleiding van een, door de vereniging aangestelde, trainer) en ook ten aanzien van jeugdleden.
 • Tot ’s avonds 19.00 uur hebben zowel senioren als junioren dezelfde rechten. Na 19.00 uur hebben senioren voorrang op junioren. Junioren vanaf 13 jaar mogen tot 20.30 uur spelen.

verlichting

Als je ’s avonds gaat tennissen zal meestal de verlichting aan moeten, hiervoor heb je een sleutel nodig.

Deze kun je ophalen bij Folkert van der Kooi, Smidshornerweg 45, Niekerk.

Voor het gebruik van de verlichting wordt €2 p./uur in rekening gebracht. Op een speciale kaart achter de bar moet worden aangegeven wie gebruik maakt van de verlichting en het aantal uren.

de kantine

De kantine hebben we in eigen beheer. Als je Seniorlid bent kan er daarom 1 of 2 keer per jaar aan je gevraagd worden een kantinedienst te draaien. Dit duurt meestal een dagdeel. Kantinediensten zijn natuurlijk ook een leuke manier om andere leden te ontmoeten.

Als je bent ingeroosterd voor een kantinedienst en onverhoopt verhinderd bent wordt er van je verwacht dat je dit z.s.m. doorgeeft en zelf voor vervanging zorgt.

Ook kan er eenmaal per jaar gevraagd worden of je wilt meehelpen op de algemene onderhoudsdag. Het is op die dag uiteraard niet alleen maar klussen maar er is ook altijd wel tijd voor een praatje en bijvoorbeeld koffie of een broodje.

lidmaatschap

Ingeval van adreswijzigingen/ andere mutaties/ beëindiging dit graag telefonisch aan Sietze Romkes (tel. 06-23491439) doorgeven.

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat vóór 1 oktober doen. Je blijft gedurende de rest van het jaar nog gewoon lid en moet dus ook voor het hele jaar contributie betalen.